Zarekomenduj nas na Facebook'u- W SPK w Hadze działa Rada Rodziców (RR), która, co roku, zbiera ustalone wspólnie z Państwem składki. 

- Rada przygotowuje imprezy dla dzieci, np. Mikołajki i Dzień Dziecka.

- RR opłaca składkę ubezpieczeniową dla uczniów (nie mylić ze zdrowotną) i w przypadku doznania przez dziecko szkody na terenie szkoły, rodzic ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie w towarzystwie ubezpieczeniowym.

- Na temat roli RR znajdziecie Państwo informacje w Statucie SPK . RR ma również własny regulamim.

- Do pracy w RR zaproszeni są wszyscy rodzice, ale wybór przedstawiciela z poszczególnych klas odbywa się raz w roku na spotkaniu organizacyjnym we wrześniu.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack