Zarekomenduj nas na Facebook'u

Tak, dziecko po przeprowadzce do innego kraju musi uczęszczać do szkoły miejscowej.

Przed wyjazdem za granicę powinniśmy:

- W przypadku dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu (w Polsce od 7 lat do ukończenia gimnazjum) powiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu dziecka za granicą.

- Zasięgnąć informacji w ambasadzie lub konsulacie kraju, do którego rodzice wraz z dziećmi wyjeżdżają, o dokumentach, które będą niezbędne do przyjęcia dziecka do szkoły kraju pobytu.

  Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą może odbywać się przez:

  - uczęszczanie do szkoły polskiej realizującej ramowy plan nauczania;
  - uczestniczenie w kształceniu na odległość (korespondencyjnie), obejmującym realizację ramowego planu nauczania, prowadzonym przez szkołę polską;
  - uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają;
  - uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

  Dzieci spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają, mogą uczęszczać do szkoły polskiej realizujący uzupelniający plan nauczania.
   

  Na pytania doczące zwalniania uczniów z lekcji, wakacji i innych spraw dotyczących obowiązku szkolnego i nauki w Holandii odpowiada:

  Leerplichtwegwijzer: TUTAJ

   

  Joomla Template: from JoomlaShack