Zarekomenduj nas na Facebook'u

Kiedy należy bezwzględnie udać się do logopedy? Może lepiej jeszcze poczekać? Może dziecko „samo z tego wyrośnie”? Szczególnie w początkowym okresie nauki w szkole, rodzice zastanawiają się, czy nadszedł już właściwy moment na szukanie pomocy, czy może dać dziecku jeszcze trochę czasu.

Wizyta u specjalisty jest konieczna w przypadku, gdy dziecko wymawia głoskę lub głoski w sposób zdeformowany, to znaczy brzmienie głoski jest zniekształcone. Na przykład dziecko wymawia głoski układając język między zębami (seplenienie międzyzębowe), bądź też głoskę r realizuje w sposób gardłowy. Nie wolno czekać, by te nieprawidłowości się utrwaliły, gdyż wtedy znacznie trudniej będzie dziecku nauczyć się wymowy prawidłowej. W takim przypadku dziecko nigdy nie jest za małe na to, by pójść do logopedy.

Jeśli dzieci w młodszym wieku szkolnym zastępują głoski wariantami łatwiejszymi (np. zamiast sz dziecko wymawia s) jest to również wskazanie do terapii logopedycznej. Taka realizacja jest cechą rozwoju mowy, ale na wsześniejszym jego etapie, w wieku przedszkolnym. Nie wolno zapominać, że dziecko w wieku sześciu lat powinno mieć już opanowaną prawidłową wymowę i tylko ją doskonalić. Obserwuje się jednak, że najtrudniejsze głoski, czyli r oraz głoski szeregu szumiącego (sz, rz, cz, dż) nadal mogą sprawiać  dzieciom trudności. Powody ku temu mogą być różne. Może to być zaburzenie słuchu fonematycznego (tzn. mimo braku wady słuchu dziecko nie wychwytuje różnic między głoskami, np. ć i cz), bądź też niewystarczająca sprawność aparatu mowy lub wady jego budowy (np. wada zgryzu).

Należy pamiętać, że jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych jest właśnie nieprawidłowe posługiwanie się mową. Dzieci, które mają wady artykulacyjne bardzo często popełniają te same błędy w czytaniu i pisaniu. Zatem w przypadku dzieci w młodszym wieku szkolnym nie ma już czasu na czekanie. Trzeba działać.

Anna Held, logopeda

PAPLA

Joomla Templates: by JoomlaShack