Zarekomenduj nas na Facebook'u

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI- jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak , Władysław Przanowski , Aleksander Kamiński .

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organy samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły

Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

WIKIPEDIA

O prawach dziecka
Marcin Brykczyński

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym
Że dziecko to także człowiek

Tyle że jest mały.
Dlatego ludzie uczeni
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się w wiersze poukładały Prawa dla dzieci na całym świecie
Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.
 

 

W pracach Samorządu w roku szkolnym 2015- 2016 wzięli udział:

- przewodniczący: Jakub Urbański, kl. 2g

- z-ca przewodniczącego: Karolina Ziąber, kl. 6

- sekretarz: Ala Gągola, kl. 1g

- członkowie: Kasper Oosthoek kl.2g, Julia Dewor kl. 2g, Klaudia Semenowicz kl. 2g oraz Julia Swebocka kl. 6

 W dniu 29 listopada odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Przez ostatnie trzy tygodnie mieliśmy okazję zapoznać się z nowymi kandydatami do pracy społecznej na rzecz naszej szkoły. W szkole wisiały plakaty, a zdjęcia kandydatów z ich hasłami wyborczymi były umieszczone na stronach www.spk-haga.nl i https://www.facebook.com/SPKHaga

 

Wybory przeprowadziła komisja w składzie: Mateusz Wróblewicz, przewodniczący SU, Stasiu Baran, członek SU oraz Grażyna Gramza, kierownik SPK w Hadze.

 

Najwięcej głosów (34) otrzymał Jakub Urbański, uczeń klasy 1g, który obejmie stanowisko przewodniczącego SU w roku szkolnym 2014- 2015.

 

Ala Gągola z klasy 6a otrzymała 11 głosów.

 

Karolina Ziąber z klasy 5- 7 głosów.

 

Klaudia Jakubiak z klasy 5- 7 głosów

 

Do pracy w SU zgłosiła się też Magda Godzina z klasy 5, ale z powodów niezależnych nie wzięła udziału w głosowaniu.

 

Serdecznie gratulujemy nowym członkom Samorządu Uczniowskiego

 

i życzymy im owocnej pracy!

 

         

  Jacek, kl. 6        Krzysiu, kl. 2g     Mateusz, kl. 1g    Natalka, kl. 6        Stasiu, kl. 1g

                                               przewodniczący SU

 

 

Joomla Template: from JoomlaShack